Kiállítások

Képek a gyógyítás múltjából

A Semmelweis Múzeum állandó kiállítása

A medicina történetét nem lehet kizárólagosan nemzeti nézőpontból vizsgálni: a medicina – akárcsak a
matematika, a fizika vagy éppen a zene -, magától értetődően egy-egy civilizációhoz kötődik.
Kiállításunk gerincét így a nyugati medicina történetének bemutatása adja; az ókori Egyiptomtól a
legújabb korig vezetjük látogatóinkat. A kiállítás a gyógyításban, az orvoslásban egykor használt
eszközök mellett az orvosi, természettudományos könyvek, dokumentumok, valamint a betegséget s a
gyógyítást bemutató festmények, szobrok stb. segítségével pontról, pontra ábrázolja az orvosi,
biológiai tudás évezredeken átívelő tökéletesedését, a sebészeti, szülészeti technika folyamatos
fejlődését, és a betegség, a halál, illetve a gyógyítás művészi ábrázolását

Arany Sas Patikamúzeum

A kiállítás is a két fő helyiségben kialakított enteriőr köré szerveződve mutatja be a gyógyszerészet
tudományának fejlődését azoknak az írott, képi és tárgyi emlékeknek a segítségével, amelyek bizonyítják,
hogy a gyógyszerészettörténet nem csupán egy tudományág történetét hivatott bemutatni, hanem az iparművészet
történetének is fontos részét képezi. A patikai berendezési tárgyak, a kerámia, fa, üveg állványedények,
a mozsarak, mérlegek és egyéb eszközök míves kidolgozásukkal, szépségükkel méltán tartoznak a magyar és
az egyetemes művészeti örökségünk legszebb darabjai közé.