Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból

963927697ANTALL József: Az orvostörténész, művelődéstörténész és tudományszervező Antall József írásaiból. Születése 80. évfordulója tiszteletére. Összeállította: Kapronczay Károly

Budapest, Magyar Orvostörténelmi Társaság – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár – Magyar Tudománytörténeti Intézet, 2012 . 500 p.