featured image
Uncategorized

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum hírlevélszolgáltatásával összefüggő adatkezelésről

Jelen adatkezelési tájékoztató az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum rendszeresen küldött marketing célú hírlevél-szolgáltatásával összefüggő személyes adatkezelésre vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

Az adatkezelő megnevezése:
Magyar Nemzeti Múzeum
Székhely: 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Kapcsolattartási adatok:
E-mail:semmelweis@museum.hu
Tel: +36-1-375-3533

A kezelt személyes adatok köre: a hírlevélre történő feliratkozás során az adatkezelő az érintett személyes adatai közül a vezetéknevét, keresztnevét és e-mail címét kezeli.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: az adatkezelő saját szervezésű rendezvényeiről, kiállításokról, gyűjteménygyarapodásról, kutatási eredményekről, szakmai publikációkról és egyéb, a múzeumi életet érintő hazai és nemzetközi eseményekről ad hírt.

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum rendezvényein való regisztráció során illetve a semmelweismuseum.hu honlapján történő feliratkozással és az ehhez szükséges személyes adatok közvetlenül az érintett általi önkéntes megadásával kezdődött. Az érintett fent megjelölt személyes adatait kizárólag a hírlevélre való feliratkozás időtartama alatt kezeli az adatkezelő. Amennyiben az érintett a hírlevélről leiratkozik, az ezzel összefüggésben kezelt személyes adatokat az adatkezelő automatikusan törli.

Az adatkezelés módja: A hírlevél megküldése WordPress Newsletter plug-in hírlevél-küldő és adatbázis kezelőrendszeren keresztül történik. A múzeum honlapja jelenleg a múzeum által kezelt szerveren működik, a hírlevélre regisztráltak adatait az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum kezeli.

Az érintett jogosult:
– kérelmezni az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, az adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen;
– kérelmezni, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta;
– az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármely időpontban történő visszavonni, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonásával és a személyes adatok törlésével az adatkezelő a hírlevél-szolgáltatást megszünteti.

– Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, vagy kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is. Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 1/391-1400
Fax: 1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu

Az adatvédelmi tájékoztató módosítása: Az adatkezelő – az érintettek írásbeli értesítésének kötelezettsége mellett – fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót bármikor módosítsa. Az adatkezelés tekintetében irányadó jogszabályok: A jelen adatkezelési tájékoztató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („GDPR”) előírtakon alapul.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Üres a hozzászólás mező.
A név nincs kitöltve.
Az email cím hibás vagy nincs kitöltve.
Hibás webcím.
Kapcsolat
Múzeum

H-1013 Budapest I.,
Apród utca 1-3.
+36-1-375-3533
semmelweis@museum.hu

Könyvtár

H-1023 Budapest II.,
Török utca 12.
+36-1-212-5421

Arany Sas

H-1014 Budapest I,
Tárnok u. 18.
+36-1-375-9772

Hírlevél

Semmelweis Museum logo

© MNM – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 2024