MUNKATÁRSAK

A Magyar Nemzeti Múzeum Alapító okirata valamint Szervezeti és működési szabályzata az alábbi linkeken érhető el:

https://semmelweismuseum.hu/wp-content/uploads/2023/04/MNM_SzMSZ_2022.04.25..pdf

https://semmelweismuseum.hu/wp-content/uploads/2023/04/MNM-Alapito-okirat-2022-marc-4.pdf

Központi elérhetőségek

Telefon

+36-1-375-3533,
+36-1-201-1577

E-mail:

semmelweis(kukac)museum.hu

titkarsag(kukac)semmelweis.museum.hu

Múzeumi Osztály

Varga Benedek

igazgató

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

e-mail: vargabenedek(kukac)semmelweis.museum.hu

Róth Erzsébet

titkárságvezető

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: roth.​erzsebet(kukac)​mnm.​hu

titkarsag(kukac)semmelweis.museum.hu

Horányi Ildikó

főmuzeológus

Munkakör: művészettörténész, kurátor (képző- és iparművészeti gyűjtemény), védettségi szakértés

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: ildikohoranyi(kukac)semmelweis.museum.hu

Nagy Anita

főmuzeológus-levéltáros (írott történeti dokumentáció, numizmatika)

Munkakör: történész-levéltáros, kurátor

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: nagyanita(kukac)semmelweis.museum.hu

Scheffer Krisztina

főmuzeológus

Munkakör: történész-régész, kurátor (balneológia, természettudományi gyűjtemények, gyógyszerek, képeslapok)

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: schefferkrisztina(kukac)semmelweis.museum.hu

Szabó Katalin, PhD

főmuzeológus

Munkakör: orvostörténész, kurátor (nyomtatványok, képi emlékek)

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: szabokatalin(kukac)semmelweis.museum.hu

Tuboly Adrienn

muzeológus

Munkakör: kurátor

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: tubolyadrienn(kukac)semmelweis.museum.hu

Vámos Gabriella, PhD

muzeológus

Munkakör: etnográfus, kurátor (néprajzi gyűjtemény és patikaeszközök)

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: vamosgabriella(kukac)semmelweis.museum.hu

Sajtó- és közönségkapcsolatok

Bojtos Anita, PhD

főmuzeológus

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: bojtosanita(kukac)semmelweis.museum.hu

Múzeumpedagógia

Vattay Liliána

múzeumpedagógus

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: vattayliliana(kukac)semmelweis.museum.hu

Könyvtári, Adattári Osztály

Bohacsek Dóra

régi könyves könyvtáros

Munkakör: könyvek bevételezése és feldolgozása, olvasószolgálat, tudományos munka, a Régi Könyvgyűjtemény gyűjteménykezelője

Telefon: +36-1-212-5421

E-mail: bohacsekdora(kukac))semmelweis.museum.hu

Ráczkevy Edit

főkönyvtáros

Munkakör: olvasószolgálat, Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár olvasószolgálat, folyóirat állománnyal kapcsolatos ügyek intézése, külföldi könyvek és folyóiratok rendelése, ügyintézése, tudományos munka. (Szakterület: sajtótörténet, gyógyszerészettörténet)

Telefon: +36-1-212-5421

E-mail: raczkevyedit(kukac)semmelweis.museum.hu

Dr. Renner Zsuzsanna

főmuzeológus

Telefon: +36-1-212-5421

E-mail: rennerzsuzsanna(kukac)semmelweis.museum.hu

Restaurátor Osztály

Blahák Eszter

fotográfus, digitális adattáros

Munkakör: fotózás, fotódokumentáció, digitalizáció, digitális fotóadatbázis építés, honlap adminisztráció

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: blahakeszter(kukac)semmelweis.museum.hu

Csépány Éva

művész-restaurátor

Munkakör: festmény-, papír-, könyvrestaurálás, a kiállítások, kölcsönzések és műtárgyszállítások állományvédelmi felügyelete

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: csepanyeva(kukac)semmelweis.museum.hu

Jankó Edit

műtárgyvédelmi asszisztens

Munkakör: a műtárgykörnyezeti mérések végzése és az adatok rögzítése, a kiállítások, kölcsönzések és műtárgyszállítások állományvédelmi felügyelete, szilikátrestaurálás

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: jankoedit(kukac)semmelweis.museum.hu

Nosticzius Árpád

restaurátor

Munkakör: könyv-, papírrestaurálás, a kiállítások technikai kivitelezésében való részvétel, a kiállításokban alkalmazott technikák működésének felügyelete

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Tárlatvezetők

Eged Zoltán

tárlatvezető (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum)

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: tarlatvezetok(kukac)semmelweis.museum.hu

Henger Zsófia

tárlatvezető (Arany Sas Patikamúzeum)

Telefon: +36-1-375-9772

E-mail: aranysas(kukac)semmelweis.museum.hu

Görgényi-Tóth Márk

tárlatvezető (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum)

Telefon: +36-1-375-9772

E-mail: tarlatvezetok(kukac)semmelweis.museum.hu

Szekeres Irén

tárlatvezető (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum)

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: tarlatvezetok(kukac)semmelweis.museum.hu

Szirmay Jeanette

tárlatvezető (Semmelweis Orvostörténeti Múzeum)

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

E-mail: tarlatvezetok(kukac)semmelweis.museum.hu

 
 

Az MNM Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár küldetésnyilatkozata

A Magyar Nemzeti Múzeum Semmelweis Orvostörténeti Múzeuma, Könyvtára és Adattára (MNM SOM) a magyar és egyetemes orvostörténelem, az orvosi kultúra és az egészségről, a betegségekről való tudományos és társadalmi gondolkodás történetének letéteményese, őrzője és Magyarországon legfőbb közvetítője. Feladata, hogy tudományos módszerekkel gyűjtse, megőrizze és hozzáférhetővé tegye Magyarország, Európa, és általában a nyugati medicina gyökereire, több ezer éves múltjára, és – földrajzi korlátozás nélkül – a magyar medicina történetére vonatkozó emlékeket, valamint segítse a tudomány által felhalmozott ismeretek és gondolkodás társadalmi hasznosulását.

Az MNM SOM küldetésének legfőbb célja, nem egyszerűen tudományos tartalmak létrehozása és közművelődési eszközökkel történő megjelenítése a közönség számára, hanem az általa feltárt tudományos tartalmak kulturális élménnyé formálása és a közgondolkodás részévé tétele. Stratégiai célja az ismeretterjesztésen túl ezért minőségi kulturális tartalmak megteremtése, amelyek a magyar nemzet szellemi kohézióját, múltjának és emlékezetének nemzetközi beágyazottságát, s egyúttal mindennek a nemzetközi közönség előtti képviseletét is szolgálják.

Az MNM SOM egymásra épülő és egymásba fonódó múzeumi, könyvtári és adattári gyűjteményi egységeivel (amelyek mind a három közgyűjteményi területet lefedik), és a munkatársak speciális orvostörténeti tudásával (amely a kurátori, a könyvtárosi, a levéltárosi, a restaurátori, a fotós és a múzeumpedagógus munkakörökre egyaránt kiterjed) a magyar és nemzetközi tudományos és kulturális élet különleges szegmensében meghatározó szerepet játszik. Az MNM SOM kivételes nézőpontot kínál, kulturális élményt és tudást nyújt a közönségnek, amely egyszerre természettudomány-, gondolkodás-, művészet-, és művelődéstörténeti, valamint nemzeti és összeurópai, sőt globális történeti jelenségek bemutatására képes.

Az Intézményben őrzött emlékek és tudás hozzáférhetővé tétele kutatások, kiállítások, digitalizálás, a valós és a virtuális térben való jelenlét, valamint az oktatás és különböző kutatószolgálatok működtetésén keresztül valósul meg.

Az MNM SOM állandó és időszaki kiállításaival, előadásaival és programjaival olyan kulturális élményt és kikapcsolódást kíván nyújtani, amely során az európai és a magyar orvosi, egészségügyi kultúra több ezer éves történetének kérdéseit pontos tudományos tartalommal, muzeológiai módszereiben friss és a látogatókra szabott, figyelemfelkeltő és közérthető módon fogalmazza meg, úgy, hogy azok a ma emberének kérdéseire választ adjanak.  Az MNM SOM épületeiben, kertjeiben, egyéb bel-, és külföldi helyszíneken megrendezett kiállításait ezek szellemében készíti el, vagy fogadja be.

Az MNM SOM kiállítási és kutatási stratégiájában, muzeológiai módszertanában nagy hangsúlyt fektet országos mintaadó szerepének és együttműködésének fenntartására városi, területi és határon túli magyar múzeumokkal. Az Intézmény számára az orvostörténelem nemzetközi jellegéből adódóan kiemelt jelentőségű, hogy kiállításai, kutatásai, együttműködései a nemzetközi múzeumi és akadémiai világban is folyamatosan megjelenjenek, közös kutatási és kiállítási programjait Európa és a világ jelentős releváns társintézményeivel folyamatosan fenntartsa és fejlessze. 

Semmelweis Ignác születési és nyugvóhelyeként, valamint Semmelweis dokumentumainak az UNESCO Világemlékezet listáján szereplő őrzőhelyeként, azaz az egyetemes és a magyar orvostörténeti emlékezet egyik alapvető helyszíneként az Intézmény külön hangsúlyt fektet Semmelweis Ignác tevékenységének és meghatározó jelentőségének a medicina egyetemes történetében és a tudományos és laikus emlékezetben való feldolgozására és bemutatására. 

A kutatások szakirányának tekintetében az MNM SOM tevékenysége kiterjed az orvostörténelem, a történelem, a muzeológia, az antropológia, a művészettörténet, a műtárgyvédelem, a digitalizálás, a tudásközvetítés, az oktatás stb. területeire is. Az Intézmény a nemzeti és a nemzetközi kulturális életben betöltött szerepénél fogva és az általa működtetett szakmai intézményrendszerének segítségével támogatja a nemzet más kulturális műhelyeit is.

Az MNM SOM alapvető feladatának tartja a közoktatásban való részvételt is, amelyet nem csupán a múzeumba érkező diákcsoportok számára kifejlesztett és a kerettantervvel összehangolt múzeumpedagógiai foglalkozásokon és egyéb programokon keresztül valósít meg, hanem a tanároknak szóló felkészítésekkel is.

Az MNM SOM egyszerre fejti ki tevékenységét a magyar nemzet, Magyarország és az egyetemes kultúra érdekében, ezért célja, hogy társadalmi, részvételi, közösségi és nyitott múzeumként lehetőségeket teremtsen a magyar és a külföldi közösség számára a múzeumi életben való aktív részvételre is. Ennek jegyében szervezi és működteti önkéntes és iskolai közösségi szolgálati rendszerét, baráti körét, fejleszti tagsági rendszerét, gyarapítja gyűjteményeit és áll kapcsolatban hazai, határon-túli és nemzetközi közönségével.    

Múzeum

H-1013 Budapest I., Apród utca 1-3. +36-1-375-3533

Nyitva keddtől vasárnapig 10:00 és 18:00 óra között, Hétfőn zárva

Könyvtár és Adattár

H-1023 Budapest II., Török utca 12. +36-1-212-5421

Nyitva hétfőn és kedden 9:00 és 17:00 óra között.

Arany Sas Patikamúzeum

H-1014 Budapest I,. Tárnok u. 18.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Üres a hozzászólás mező.
A név nincs kitöltve.
Az email cím hibás vagy nincs kitöltve.
Hibás webcím.
Kapcsolat
Múzeum

H-1013 Budapest I.,
Apród utca 1-3.
+36-1-375-3533
semmelweis@museum.hu

Könyvtár

H-1023 Budapest II.,
Török utca 12.
+36-1-212-5421

Arany Sas

H-1014 Budapest I,
Tárnok u. 18.
+36-1-375-9772

Hírlevél

Semmelweis Museum logo

© MNM – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 2024