featured image
Hírek

Meghívó a Magyar Orvostörténelmi Társaság és a SZIE Állatorvos-tudományi Kar Magyary-Kossa Gyula születésének 150. évfordulója tiszteletére rendezett emlékülésére

magyari-kossa gyula

Az ülés helye: SZIE Állatorvos-tudományi Kar, Aula (Budapest, VII. ker. István u. 2.)

Az ülés kezdete:  2015. február 13. péntek, 14.00 óra

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze 2015. február 5-ig a Varadi.Adel@aotk.szie.hu e-mailcímen vagy a 478-4226 telefonszámon!

Program

Megnyitók:

Dr. Réthelyi Miklós, a MOT elnöke

Dr. Szél Ágoston, a Semmelweis Egyetem rektora

Dr. Sótonyi Péter, a SZIE Állatorvos-tudományi Kar dékánja

Előadások:

Dr. Kapronczay Károly: Magyary-Kossa Gyula helye a hazai orvostörténet-írásban

Dr. Sótonyi Péter: A magyar állatorvostörténet-írás nagyjai

Dr. Kótai István: A háttérben: a M. kir. Állatorvosi Főiskola

Dr. Gazda István, Perjámosi Sándor: Magyary-Kossa Gyula életmű-bibliográfiája

Dr. Kapronczay Katalin: Magyary-Kossa Gyula és a magyar orvosi nyelvújítás

Dr. Gálfi Péter, Koósné Török Erzsébet: Az állatorvosi gyógyszertan oktatásának története és az újra felfedezett Magyary-Kossa (a Kóssa-reakció)

Dr. Molnár László: Magyary-Kossa Gyula orvostörténeti képgyűjteménye

Orbán Éva: Magyary-Kossa Gyula öröksége és az állatorvos-történeti emlékek gondozása

18 órakor fogadás – Magyary-Kossa Gyula kedves pénteki menüje az egykori tanári vacsorák mintájára. A fogadáson csak a regisztrált vendégek vehetnek részt!

Kérjük, hogy részvételi szándékát jelezze 2015. február 5-ig a Varadi.Adel@aotk.szie.hu e-mailcímen vagy a 4784226 telefonszámon!

Kapcsolat
Múzeum

H-1013 Budapest I.,
Apród utca 1-3.
+36-1-375-3533
semmelweis@museum.hu

Könyvtár

H-1023 Budapest II.,
Török utca 12.
+36-1-212-5421

Arany Sas

H-1014 Budapest I,
Tárnok u. 18.
+36-1-375-9772

Hírlevél

Semmelweis Museum logo

© MNM – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 2024