Adattári fondjegyzék

Az irategyüttes nevére kattintva elérhetők a segédletek.

 

I. Testületi, szerves fondok

1. Budapesti Királyi Orvosegyesület (1837-1943)
2. Orvosok és Természetvizsgálók vándorgyűlései (1841-1912)
3. Irgalmas Rendi Tébolyda (1850-1868)
4. MOTESz Történeti Irattár (1966- )
5. Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetének irattára

II. Töredékes fondok, bizottsági iratok, kisebb irategyüttesek

1. Alföldi Csecsemővédő Egyesület
2. Apponyi Poliklinika
3. Betegkimutatás Kecelen az 1831. évi kolerajárvány idején
4. Budai és Pesti Városi Tanács gyógyszerészeti ügyei
5. Daday-gyűjtemény
6. Egyetemi Gyógyszerismereti Intézet
7. Fogorvosi Kongresszus
8. Ifjúsági Vöröskereszt
9. Irgalom Háza
10. Kígyó Patika
11. Magyar Gyógyszerészeti Egylet
12. Nemzeti Sírkert Bizottság
13. Az Országos Közegészségügyi Intézettől átvett iratok
14. Országos Orvosszövetség
15. Orvosi Kör
16. Pápai Kisdedóvó
17. Rimamurányi Salgótarjáni Vasmű
18. Semmelweis Emlékbizottság
19. Veszettség elleni orvosi iratok (Baranya vármegye)
20. Zsidókórházi fizetési akció
21. SOM iratok
22. Koreai magyar orvos és egészségügyi csoport tevékenysége

III. Személyi fondok

1. Ábel József
2. Albisy László
3. Alexander Béla
4. Almási Balogh Pál
5. Arányi Lajos
6. Árkövy József
7. Augustin Béla
8. Barát Irén
9. Bartók Imre
10. Batiz Dénes
11. Bayer Emil
12. Bernolák József
13. Birly Ede Flórián
14. Bíró Imre
15. Bókay Zoltán
16. Brém János
17. Csipke Zoltán
18. Daday András
19. Darányi Gyula
20. Diósadi-Elekes György
21. Dobrynieczki Árpád
22. Entz Béla
23. Faludi Géza
24. Fekete Sándor
25. Feuer Nathaniel
26. Fieger Ferenc
27. Fischer Győző
28. Fleischer József
29. Fodor Géza
30. Fodor József
31. Földvári Ferenc
32. Frank Ödön
33. Funk József
34. Füredi Varga Ede
35. Gebhardt Xavér Ferenc
36. Genersich Antal
37. Gidófalvy Béla
38. Gortvay György
39. Grósz István
40. Győry Tibor
41. Halmai János
42. Hável József
43. Haynal Imre
44. Herzog Ferenc
45. Hints Elek
46. Hlatky József
47. Hollósy Árpád
48. Horváth Jenő
49. Hoványi Ferenc
50. Hugonnai Vilma
51. Hültl Hümér
52. Ilosvay Lajos
53. Illyés Endre
54. Illyés János
55. Jáki Gyula
56. Jankó Gyula
57. Jánossy György
58. Johan Béla
59. Kaczvinszky Jáno
60. Kazay Endre
61. Kemény Imre
62. Kenéz János
63. Kenyeres Balázs
64. Kiss Margit
65. Kopecsny József
66. Korányi Frigyes
67. Korányi Sándor
68. Korompay /Klekner/ Károly
69. Koszka Lajos
70. Kovács György
71. Krompecher Ödön
72. Lehoczky Tibor
73. Liebermann Ábrahám
74. Liebermann Leó
75. Liebermann Tódor
76. Machik Béla
77. Magyary-Kossa Gyula
78. Markusovszky Lajos
79. Máthé Dénes
80. Matolcsy Miklós
81. Mayer Ferenc Kolos
82. Melly József
83. Mészáros Endre
84. Mihályhegyi /Musitz/ Géza
85. Miksa Gyula
86. Milkó Vilmos
87. Mozsonyi Sándor
88. Murányi Károly
89. Müller Auguszta
90. Müller József
91. Müller József
92. Noszkay Aurél
93. Oláh Gusztáv
94. Oláh Sándor
95. Perémy Gábor
96. Polcz Alain
97. Politzer Illés
98. Possewitz Sámuel
99. Possewitz Tivadar
100. Posta Sándor
101. Rajka Ödön
102. Regéczi-Nagy Imre
103. Regéczi-Nagy Jolán
104. Réti Imre
105. Rigler Gusztáv
106. Rigler József
107. Rimay Béla
108. Róm Pál
109. Rózsahegyi István
110. Ruttkay László
111. Sass István
112. Schnell János
113. Schnell Péter
114. Schulek Elemér
115. Sebestyén Erzsébet
116. Spergely Béla
117. Szathmáry Sebestyén
118. Szecsey Lajos
119. Szilvay Gyula
120. Szirmai Endre
121. Takácsi Nagy Géza
122. Takáts László
123. Tarczay Kálmán
124. Tauffer Vilmos
125. Terray Lajos
126. Török József
127. Undi Erzsébet
128. Vermes Mór
129. Vértes Imre
130. Vidéky Ferenc
131. Vitray Antal
132. Wachtel Dávid
133. Wagner József
134. Weil Emil
135. Weisberger Ede
136. Windisch Richárd
137. Winkler Lajos
138. Zsakó István