Szolgáltatások

Kölcsönzés

Műtárgy kölcsönzés

A műtárgyak kölcsönözhetőségének feltételeit, a kölcsönzők körét a muzeális intézményekre vonatkozó mindenkori aktuális törvényi keretek szabályozzák (1997. évi CXL. törvény, utolsó módosítás: 2013. évi CLX. törvény). A kölcsönző hivatalos képviselőjének – a szakmuzeológusokkal való egyeztető tárgyalások után – levélben a főigazgatótól kell kérnie a kölcsönzés engedélyezését, megjelölve annak okát, a kiállítás címét, időtartamát, helyszíni feltételeit. A beérkezett kérelmekről a főigazgató dönt a szakmuzeológusokkal és a műtárgyvédelemért felelős kollégákkal egyetértésben.
A kölcsönzés ténye haszonkölcsön szerződésben kerül rögzítésre, mely a kölcsönadó fél feltételei, előírásai alapján jön létre.

Könyvtári kölcsönzés

Könyvtárunk elsősorban gyűjtemény jellegű, a benne található nyomtatványok igen nehezen vagy sehogyan sem pótolhatók, ezért a könyvtár magánszemélyeknek könyvet nem kölcsönöz.
A könyvtárközi kölcsönzésben könyvtárunk xerox- vagy scan-másolatok készítésével és 1850 után kiadott kötetek kölcsönzésével vagy fotózásával vesz részt. Folyóirat-köteteket nem kölcsönzünk!

Kiállítások céljára könyvtárunk a főigazgató engedélyével, kölcsönszerződés alapján kölcsönöz könyveket, kéziratokat. A kölcsönzés feltételeit szerződésben rögzítjük.

Terembérlés

Könyvtárunk olvasótermét tudományos rendezvények, könyvbemutatók, filmforgatás, rádiófelvétel stb. céljaira bérbe adjuk. A bérleti szándékot kérjük legalább egy héttel korábban jelezni. Tel.: +36-1-375-3533,
+36-1-201-1577
Fax: +36-1-375-3936
semmelweis@museum.hu

Reprográfia

Múzeum

Xeroxmásolás díjai:

1 A/3 oldal: 30 Ft
1 A/4 oldal: 20 Ft
szkennelés: 20 Ft/kép

Fotózás díjai:

Kiállítás

Fényképezés a kiállító terekben: 600 Ft
Videófelvétel a kiállításról: 1500 Ft

Műtárgyfotó

A műtárgyak fotózása főigazgatói engedélyhez kötött és a felvételek felhasználási céljától függően eltérő, egyénileg megállapított díj ellenében, egy megbeszélt időpontban lehetséges.

Sajtó

A sajtó számára a rendezvényekhez kapcsolódó képek rendelkezésre állnak!
Tel.: +36-1-375-3533,
semmelweis@museum.hu

Könyvtár

Fénymásolási díjak

A/4-es méret:  20 Ft./oldal
A/3-as méret: 30 Ft./oldal

Scan-másolat díja

20 Ft./oldal
Scan-másolás és fényképezés hozott géppel: 500 Ft./nap

Az 1850. év előtti keletkezésű és koruktól függetlenül a rossz állapotú műveket nem fénymásoljuk, nem készítünk és nem engedünk készíteni róluk scan-másolatot, csak fényképezzük és vaku nélkül fényképezni engedjük őket.

Levéltár

Fénymásolási díjak

A/4-es méret: 30 Ft./oldal
A/3-as méret: 50 Ft./oldal

Scan-másolat díja

20 Ft./oldal
Scan-másolás és fényképezés hozott géppel: 500 Ft./nap

Az 1930. év előtti keletkezésű és koruktól függetlenül a rossz állapotú iratokat nem fénymásoljuk, nem készítünk és nem engedünk készíteni róluk scan-másolatot, csak fényképezzük és vaku nélkül fényképezni engedjük őket.
A levéltártól megrendelhető fényképezés díjairól a levéltárostól lehet tájékoztatást kérni.