Munkatársak

Igazgatóság

Dr. Kótyuk Erzsébet Ph.D.

kotyuk_erzsebet

Beosztás: megbízott igazgató

Munkakör: etnográfus-főmuzeológus, az Orvostörténeti szakgyűjtemény (orvosi eszközök, műszerek, készülékek, gyógyászati segédeszközök), valamint a Néprajzi szakgyűjtemény referense.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: kotyukerzsebet(kukac)semmelweis.museum.hu

Dankó Réka

danko_reka

Beosztás: igazgatói asszisztens

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: dankoreka(kukac)semmelweis.museum.hu

Gazdasági Osztály

Jager Józsefné

 

Beosztás : gazdasági osztályvezető

Munkakör: pénzügy, munka – és személyügy, beszerzés, gondnokság, pályázatok pénzügyi bonyolítása

Telefon: +36-1-212-5421

e-mail: postmaster(kukac)gazdasagi.axelero.net

Múzeumi Osztály

Horányi Ildikó

Beosztás: főmuzeológus

Munkakör: művészettörténész, az Orvos- és gyógyszerészettörténeti jellegű képző- és iparművészeti szakgyűjtemények kurátora, védettségi szakértés.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: ildikohoranyi(kukac)semmelweis.museum.hu

Kolocz Dóra

1045204_4439217718107_880609061_n

Beosztás: muzeológus, múzeumi menedzser

Munkakör: sajtóügyek, múzeumi kommunikáció, marketing, rendezvényszervezés, a Gyógyszerészeti szakgyűjtemény (laboratóriumi edényzet, patikaeszközök, készülékek) kurátora.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: koloczdora(kukac)semmelweis.museum.hu, sajto.semmelweis(kukac)gmail.com

Kómár Hanna

Beosztás: múzeumpedagógus

Munkakör: történész-muzeológus, múzeumpedagógiai foglalkozások, rendezvényszervezés és közönségkapcsolatok, a Gyógyszertani szakgyűjtemény (ásványok, növények, drogok, állatpreparátumok) kurátora.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: komarhanna(kukac)semmelweis.museum.hu

Nagy Anita

Beosztás: főmuzeológus-levéltáros

Munkakör: történész-levéltáros, a Kéziratos történeti dokumentáció, a Numizmatikai gyűjtemény és Adattár referense.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: nagyanita(kukac)semmelweis.museum.hu

Romhányi Ágnes

Beosztás: muzeológus (jelenleg GYES-en)

Munkakör: történész, muzeológus, informatikai fejlesztések

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: romhanyiagnes(kukac)semmelweis.museum.hu

Scheffer Krisztina

SK

Beosztás: főmuzeológus

Munkakör: történész-régész, közönségszolgálat, a Régészeti és embertani szakgyűjtemény, a Képeslapgyűjtemény, a Természettudományi és gyógyszertani  és a Balneológiai szakgyűjtemény kurátora.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: schefferkrisztina(kukac)semmelweis.museum.hu

Szabó Katalin, Ph.D.

Beosztás: főmuzeológus-kurátor

Munkakör: irodalomtörténész, az Orvosi és gyógyszerészeti emlékek szakgyűjteménye, az Iparművészeti szakgyűjtemény (viseletek), a Történeti dokumentációs szakgyűjtemény (nyomtatványok, képi emlékek; adattári filmtár; tanulmányi dokumentációs anyag) kurátora.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: szabokatalin(kukac)semmelweis.museum.hu

Könyvtári Levéltári Osztály

Dr. Magyar László András

Beosztás: mb. főigazgató-helyettes

Munkakör: könyvtár- és levéltárvezető, egyéb feladatai: könyvszerzeményezés, hagyatéki ügyintézés, magyar és idegen nyelvű információs levelezés, olvasószolgálat, kiadványszerkesztés, folyóirat-szerkesztés, számítógépes adatfeldolgozás, digitalizálási ügyek, tudományos munka. (Szakterület: 16-18.század orvostörténete)

Telefon: +36-1-212-5421

e-mail: magyarlaszlo(kukac)semmelweis.museum.hu

Domján Lajos

Beosztás: levéltáros

Munkakör: levéltári kutatószolgálat, könyvtári olvasószolgálat, iratfeldolgozás, gyűjtőterületi tevékenység, szervfelügyelet, tárlatvezetés. (Szakterület: levéltártudomány)

Telefon: +36-1-212-5421

e-mail: domjanlajos(kukac)semmelweis.museum.hu

Dr. Ráczkeviné dr. Jancsikity Erzsébet, Ph.D

jancsikity_erzsebet

Beosztás: könyvtáros, múzeumpedagógus

Munkakör: beérkezett könyvek állományba vétele, katalogizálás, olvasószolgálat, raktári munkák, integrált könyvtári rendszerrel kapcsolatos feladatok, a múzeumi kézikönyvtár kezelése, múzeumpedagógiai foglalkozások, tudományos munka. (Szakterület: irodalomtörténet, könyvtártudomány, gyógyszerészettörténet)

Telefon: +36-1-212-5421

e-mail: jancsikityerzsi(kukac)semmelweis.museum.hu

Ráczkevy Edit

Beosztás: főkönyvtáros

Munkakör: olvasószolgálat, Ernyey József Gyógyszerészettörténeti Könyvtár olvasószolgálat, folyóirat állománnyal kapcsolatos ügyek intézése, külföldi könyvek és folyóiratok rendelése, ügyintézése, tudományos munka. (Szakterület: sajtótörténet, gyógyszerészettörténet)

Telefon: +36-1-212-5421

e-mail: raczkevyedit(kukac)semmelweis.museum.hu

Sümegi Katalin

sumegi_kati

Beosztás: könyvtáros

Munkakör: különlenyomat-gyűjtemény kezelője, olvasószolgálat, tudományos munka.

Telefon: +36-1-212-5421

e-mail: sumegikatalin(kukac)semmelweis.museum.hu

Restaurátor Osztály

Torma Judit

Beosztás: osztályvezető, restaurátor művész

Munkakör: a műtárgyvédelem irányítása (preventív és megtartó), a kiállítások, kölcsönzések és műtárgyszállítások állományvédelmi felügyelete, papír-, bőr-, könyvrestaurálás.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: tormajudit(kukac)semmelweis.museum.hu

Blahák Eszter

 

beszter

Beosztás: fotográfus, digitális adattáros

Munkakör: fotózás, fotódokumentáció, digitalizáció, digitális fotóadatbázis építés, honlap adminisztráció.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: blahakeszter(kukac)semmelweis.museum.hu

Csépány Éva

Beosztás: művész restaurátor

Munkakör: festmény-, papír-, könyvrestaurálás, a kiállítások, kölcsönzések és műtárgyszállítások állományvédelmi felügyelete.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: csepanyeva(kukac)semmelweis.museum.hu

Jankó Edit

Beosztás: műtárgyvédelmi asszisztens

Munkakör: a műtárgykörnyezeti mérések végzése és az adatok rögzítése, a kiállítások, kölcsönzések és műtárgyszállítások állományvédelmi felügyelete, szilikátrestaurálás.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936

e-mail: jankoedit(kukac)semmelweis.museum.hu

Nosticzius Árpád

Beosztás: restaurátor

Munkakör: könyv-, papírrestaurálás, a kiállítások technikai kivitelezésében való részvétel, a kiállításokban alkalmazott technikák működésének felügyelete.

Telefon: +36-1-201-1577, +36-1-375-3533

Fax: +36-1-375-3936