KÖNYVTÁRI GYŰJTEMÉNYEK

Hozzávetőleg 140 000 kötetes gyűjteményünk nyelvi és tematikai szempontból egyaránt igen sokrétű.
Könyveink kb. 15%-a latin, 30%-a német, és kb. 30%-a magyar nyelvű, az egyéb, francia, angol, olasz, cseh, lengyel stb. nyelvű munkák mellett azonban akad itt kínai, japán, arab, ó- és újgörög, szanszkrit, török, sőt aláj nyelven kiadott kötet is. Téma szempontjából pedig a túlnyomó részt kitevő orvosi és gyógyszerészeti, valamint történeti műveken túl, igen sok értékes botanikai, asztrológiai, zoológiai, nyelvészeti, lexikográfiai vagy épp démonológiai ritkasággal is szolgálhatunk olvasóinknak.
A gyűjteményünkben lévő könyvek (címek) száma: a 15. századból 14, a 16.-ból 803, a 17,-ből 1693, a 18.-ból pedig 5382.

Ritkaság-gyűjtemény

Könyv-gyűjteményünkön belül kisebb gyűjteményi egységeket is létrehoztunk: ezek közül a legfontosabb a ritkasággyűjtemény, amely elsősorban 16. századi másodsorban ritkább 17. századi, illetve magyar vonatkozású 18. századi könyveket tartalmaz. A ritkaság-gyűjteményen belül őrizzük értékes kéziratainkat, ősnyomtatványainkat, régebbi keletű, vagy neves orvosoktól származó disszertációinkat is. Valamennyi itt őrzött könyvről részletes analitikus és könyvészeti leírást készítettünk. Külön gyűjteményt alkotnak az orvos-írók kifejezetten irodalmi munkái, a kézikönyvtári könyvek, az erotikus kiadványok, a disszertációk, az elektronikus adathordozón rögzített művek, adatbázisok, illetve a mikrofilmek is.
A ritkaság-gyűjteményen „kívül rekedt” 17. századi kötetekről szintén alapos leírások állnak rendelkezésünkre.

Folyóirat-gyűjtemény

Folyóirat-gyűjteményünk főként a világháború előtti hazai és német nyelvterületen kiadott orvosi-gyógyszerészeti szaklapokat, valamint kurrens orvostörténeti lapokat tartalmaz. Számos itt őrzött folyóirat az országban egyedül nálunk olvasható. Ritkaságaink köz tartoznak például a homeopáthia első hazai folyóiratának számai, az Acta Helvetica, az Acta Leopoldina, az Acta Hafniensia, Vratislaviensia és Berolinensia 18. század kötetei, a századfordulón kiadott, rendkívül ritka Jahrbücher für Sexuellen Zwischenstufen az Anthropophyteia, vagy a Freud-féle Imago korai példányai, illetve az egyik első magyar tudományos lap, az Allergnädigst Privilegierte Anzeigen sorozata is.

Különlenyomat-gyűjtemény

Igen büszkék vagyunk kb. 25 000 kötetes, alaposan feldolgozott és katalogizált különlenyomat-gyűjteményünkre, amelyben olyan cikkek, tanulmányok is megtalálhatók, amelyek Magyarországon egyébként föllelhetetlen kiadványokban láttak napvilágot. Számos különlenyomat dedikált, és e dedikációk közt akad az orvostörténet és az orvostudomány nagyjaitól, Sudhofftól, Ramón y Cajaltól, Ferenczi Sándortól, Magyary-Kossa Gyulától vagy Mayer Ferenc Kolostól származó is.

Katalógusok

Katalógusaink négy fő csoportját: a szerzői-, a szakterületet speciálisan feltáró tárgyszó-, az ETO-katalógusok, illetve a raktári katalógusok alkotják. A legkorábbi magyar orvosi folyóiratok és a legfontosabb hazai orvostörténeti lapok repertóriuma is hozzáférhető. A könyvtár könyv- és különlenyomat anyagának elektronikus
feldolgozása már évek óta folyik, jelenleg a könyvtár könyv- és történeti különlenyomat-katalógusa hozzáférhető az Interneten is.
A Semmelweis Orvostörténeti Könyvtár nemcsak Magyarországon, hanem egész Kelet-Európában az egyetlen olyan gyűjtemény, amelyben orvos- és egészségügy-történeti, gyógyszerészettörténeti témák eredménnyel kutathatók.
Távlati célunk ezért, hogy anyagunkat az interneten is teljes egészében hozzáférhetővé tegyük, és egyedülálló kincstárunkat – könyvtárközi és információs szolgáltatásaink fejlesztésével is – regionális kutatási központtá emeljük.

Könyvtári nyitvatartás

Hétfőn és kedden 9:00 - 17:00

Cím

H-1023 Budapest II., Török utca 12.

Telefon

+36-1-212-5421

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Üres a hozzászólás mező.
A név nincs kitöltve.
Az email cím hibás vagy nincs kitöltve.
Hibás webcím.
Kapcsolat
Múzeum

H-1013 Budapest I.,
Apród utca 1-3.
+36-1-375-3533
semmelweis@museum.hu

Könyvtár

H-1023 Budapest II.,
Török utca 12.
+36-1-212-5421

Arany Sas

H-1014 Budapest I,
Tárnok u. 18.
+36-1-375-9772

Hírlevél

Semmelweis Museum logo

© MNM – Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 2024